EMG

Tyggemusklerne er de muskler, som fæster på underkæben og koordinerer dennes meget komplicerede bevægelsesmønster. De største tyggemuskler sidder i tindingeregionen (m. temporalis anterior) og kinden (m. masseter).

Hyppige symptomer ved dysfunktion er kæbesmerter, nedsat eller smertefuld bevægelse i kæbeleddet, knase eller kliklyde samt problemer med at åbne munden. Ofte er der udstråling til øret eller foran øret, tindingen, kinden eller langs underkæben. Mange oplever endvidere ledsagende symptomer som hovedpine, nakkesmerter eller stivhed, rygsmerter og irritabelt tarmsyndrom. Stress, angst og depression kan være medvirkende faktorer til udvikling af kæbeledsdysfunktion.

Knase eller kliklyde skyldes ofte indre kæbeledsforandringer. Hvorimod hovedpine, nakke- og ryggener eller smertefulde kæbebevægelser tyder på et muskulært problem.

Hvordan foregår EMG undersøgelsen af bidfunktionen?

EMG (elektromyografi) er en måling af den elektriske aktivitet i muskler. Ved hjælp af overfladeelektroder registreres den samlede muskelaktivitet i en given muskel.

Undersøgelsen foretages ved, at elektroder sættes på patientens m. temporalis anterior og m. masseter. Patienten bider sammen i 5 sekunder. Proceduren gentages 2 gange henholdsvis med og uden vatruller mellem kindtænderne.

Ved analyse af bidfunktionen vurderes blandt andet:
– Den samlede kraft i bidfunktionen
– Symmetrisk højre/ venstre muskelaktivitet
– Sidevejrs rotation af underkæben

EMG undersøgelsen udføres, såfremt det vurderes nødvendigt, som opfølgning til den manuelle første konsultation.