• Information

  • Information

  • Information

Funktionel Medicin

Hvad er Funktionel Medicin og Hvordan Kan Det Hjælpe Dig?

Funktionel medicin er en holistisk og videnskabelig tilgang til sundhedspleje, der fokuserer på at forstå de dybereliggende årsager til dine sundhedsmæssige udfordringer.

Der benyttes en bred vifte af diagnostiske redskaber herunder blodprøvesvar, urin- og afføringsanalyser, for at få et omfattende indblik i din sundhedstilstand. I stedet for blot at lindre symptomer, søger funktionel medicin at identificere og behandle de underliggende faktorer, der påvirker dit velbefindende. Funktionel medicin anerkender, at vores kroppe er komplekse systemer, hvor alle dele er sammenkoblet. Når et område af din krop ikke fungerer optimalt, kan det have vidtrækkende følgevirkninger på din generelle sundhed.
Denne tilgang kan hjælpe med en bred vifte af sundhedsproblemer, herunder men ikke begrænset til:
Funktionel Medicin maveundersøgelse

Din genetik lader pistolen, men din livsstil trykker på aftrækkeren.

Livsstilsrelaterede lidelser:

Hvis du kæmper med vægtproblemer, søvnproblemer, stress eller andre udfordringer, kan funktionel medicin hjælpe med at identificere de faktorer, der påvirker din sundhed og trivsel.

Forebyggelse og sundhedsfremme:

Funktionel medicin lægger vægt på forebyggelse af sygdomme ved at fremme sund livsstil og identificere risikofaktorer tidligt. Dette kan bidrage til at forhindre forværring af kroniske tilstande og forbedre livskvaliteten på lang sigt.

Kroniske lidelser:

Funktionel medicin kan tilbyde en dybere forståelse af og lindring/behandlingsmuligheder for tilstande som fordøjelsesproblemer, hudlidelser, hormonelle ubalancer og mange flere.

Skæve symptomer og uforklarlige problemer:

Hvis du oplever symptomer, der ikke har en klar årsag, kan funktionel medicin hjælpe med at identificere potentielle risikofaktorer og tilpasse din livsstil og ernæring.
fm

Uddannelse og Certificering i Funktionel Medicin

En IFM-certificeret funktionel mediciner har gennemgået en omfattende uddannelse i funktionel medicins principper, herunder grundig forståelse af biokemi, genetik, kost, livsstil, miljøpåvirkninger og avancerede laboratorietests. De er uddannet til at identificere og behandle de underliggende årsager til sundhedsproblemer og udvikle individualiserede behandlingsplaner baseret på patientens unikke behov. Uddannelsen er normeret til 4 års deltidsstudie. IFM uddannelsen er den eneste uddannelse i funktionel medicin, der er godkendt af ACCME (Accreditation Council for Continuing Medical Education).
IMG 0871
Ved en konsultation hos Osteopat og funktionel mediciner Jacob Møller, kan du forvente en grundig og holistisk tilgang til din sundhedstilstand, hvori den manuelle tilgang fra osteopati integreres med viden fra funktionel medicin.

Udviklingen af kroniske livsstilssygdomme sker ikke fra den ene dag til den anden. De er resultatet af års forkerte livsstilsvalg.

Her er nogle typiske elementer, der kan indgå:

Før fremmøde

Inden din første konsultation vil du modtage en mail med et spørgeskema. Dette spørgeskema har til formål at danne et billede af din nuværende sundhedstilstand og eventuelle udfordringer, du måtte opleve. At forstå dine symptomer, bekymringer og sundhedsmæssige historie er afgørende for at kunne give dig den bedst mulige behandling.

Omfattende anamnese

Jacob vil stille dig detaljerede spørgsmål om dine symptomer, medicinske historie, livsstil, kostvaner, søvnmønster, stressniveau, følelsesmæssige og miljømæssige påvirkninger for at forstå den brede kontekst af din sundhedstilstand.

Biomarkører

Du bedes medbringe eventuelle blodprøvesvar, urin- og afføringsanalyser foretaget gennem egen læge (Du kan finde dem på sundhed.dk). Disse prøvesvar (Fx Immunologi, Hæmatologi, Væske- og elektrolytbalance, Organmarkører, Metabolisme, Endokrinologi mm.) vurderer Jacob ud fra en systembiologisk tilgang, hvor de enkelte biologiske systemer i kroppen anskues som en helhed ved at vurdere interaktionerne mellem dem. Målet er at identificere mønstre, som ikke ville være tydelige ved blot at studere de enkelte komponenter isoleret set. Dette bidrager til en mere holistisk forståelse af de biologiske processer, der foregår i kroppen.

Fysisk undersøgelse

Kliniske fund fra den grundige fysiske osteopatiske undersøgelse inkluderes i dit helhedsbillede.

Individuel behandlingsplan

Baseret på dine personlige data, laboratorieresultater og fysiske undersøgelse, vil der blive udarbejdet en individuel behandlingsplan, der fokuserer på at adressere de underliggende årsager til dine helbredsproblemer. Dette kan foruden manuel behandling inkludere kostjusteringer, kosttilskud, livsstilsrådgivning, motion, stresshåndtering og andre terapier.

Såfremt det vurderes, at der er brug for egentlige kostplaner, henvises til en diætist for udfærdigelse af disse.

Opfølgning

Efter den første konsultation vil der typisk være opfølgningsaftaler, hvor behandlingens effektivitet vurderes og planen justeres efter behov.

Uanset om du lider af kroniske lidelser, ønsker at optimere dit helbred eller har specifikke sundhedsmål, kan en konsultation ved Osteopat Jacob Møller være en afgørende del af din rejse mod bedre sundhed og livskvalitet.

Book tid hos den ønskede behandler herunder

Ved afbud efter kl. 07.30 på behandlingsdagen vil patienten blive afkrævet fuld betaling.